Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det känns som, jag tycker, jag får intrycket från svenska till franska

Översätt det känns som, jag tycker, jag får intrycket till andra språk