Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det kommer att bli, det ska bli från svenska till franska

Översätt det kommer att bli, det ska bli till andra språk