Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det måste kosta dig mycket från svenska till franska

Översätt det måste kosta dig mycket till andra språk