Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det sliter på skorna från svenska till franska

Översätt det sliter på skorna till andra språk