Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det tar tio minuter från svenska till franska

Översätt det tar tio minuter till andra språk