Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det tjänar ingenting till från svenska till franska

Översätt det tjänar ingenting till till andra språk