Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta det var för två timmar sedan från svenska till franska

Översätt det var för två timmar sedan till andra språk