Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta deux milles deux från svenska till franska

2deux

Översätt deux milles deux till andra språk