Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta distingerad, med stil från svenska till franska

medavec

Översätt distingerad, med stil till andra språk