Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dit från franska till svenska

Annons
ydit
Annons
Annons
quisom
Annons
Annons

Översätt dit till andra språk