Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dit, där från svenska till franska

dity
där
där
däry

Översätt dit, där till andra språk