Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dit, där från svenska till franska

dity
däry
där
där

Översätt dit, där till andra språk