Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta djävlar, jävlar från svenska till franska

Översätt djävlar, jävlar till andra språk