Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta donner sur från franska till svenska

surom
sur

Översätt donner sur till andra språk