Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta donner un coup de main från svenska till franska

Översätt donner un coup de main till andra språk