Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dormir à l’hôtel från franska till svenska

Översätt dormir à l’hôtel till andra språk