Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dors bien (tutoiment), dormez bien (vouvouiment) från svenska till franska

brabien

Översätt dors bien (tutoiment), dormez bien (vouvouiment) till andra språk