Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta drar till sig från svenska till franska

Annons
Annons
tillà
Annons
Annons
Annons

Översätt drar till sig till andra språk