Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta du är fäst vid henne från svenska till franska

Annons
vidpour
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt du är fäst vid henne till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018