Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta du ��r f��st vid henne från svenska till franska

vidpour

Översätt du ��r f��st vid henne till andra språk