Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta du ��r mycket snygg från svenska till franska

Översätt du ��r mycket snygg till andra språk