Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta du g��r mer nytta från svenska till franska

merplus

Översätt du g��r mer nytta till andra språk