Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta du har f��tt influensan från svenska till franska

hara

Översätt du har f��tt influensan till andra språk