Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta du har lagt, lade från svenska till franska

hara

Översätt du har lagt, lade till andra språk