Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta du känner till, du känner från svenska till franska

tillà

Översätt du känner till, du känner till andra språk