Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta du k��nner till, du k��nner från svenska till franska

tillà

Översätt du k��nner till, du k��nner till andra språk