Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta du kommer att vilja från svenska till franska

attque

Översätt du kommer att vilja till andra språk