Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dum, kn��pp, idiotisk från svenska till franska

Översätt dum, kn��pp, idiotisk till andra språk