Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dumma, fåniga från svenska till franska

Översätt dumma, fåniga till andra språk