Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta dvs, n��mligen, m�� vara från svenska till franska

Översätt dvs, n��mligen, m�� vara till andra språk