Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta effiloché, effilochée från franska till svenska

Översätt effiloché, effilochée till andra språk