Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta efter 200 meter från svenska till franska

sjusept

Översätt efter 200 meter till andra språk