Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta eftersom, därför att från svenska till franska

attque

Översätt eftersom, därför att till andra språk