Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta elle ��tait toute seule från svenska till franska

Översätt elle ��tait toute seule till andra språk