Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta elle a ��t�� construite, il a ��t�� construit från svenska till franska

Översätt elle a ��t�� construite, il a ��t�� construit till andra språk