Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta elle a l��air d��un snob, elle a l'air d'une snob från svenska till franska

Översätt elle a l��air d��un snob, elle a l\'air d\'une snob till andra språk