Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta elle a l'air fatigu�� från svenska till franska

Översätt elle a l\'air fatigu�� till andra språk