Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta elle aper��oit, elle apercoit från svenska till franska

Översätt elle aper��oit, elle apercoit till andra språk