Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta elle l'a ��crit från svenska till franska

Översätt elle l\'a ��crit till andra språk