Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta elle ne les a jamais connus från franska till svenska

Översätt elle ne les a jamais connus till andra språk