Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta elle re��oit, elle recoit från svenska till franska

Översätt elle re��oit, elle recoit till andra språk