Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta elle sera, il sera från svenska till franska

Översätt elle sera, il sera till andra språk