Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta elle y ��tait d��j�� all��e från svenska till franska

Översätt elle y ��tait d��j�� all��e till andra språk