Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta elle a été construite, il a été construit från franska till svenska

Översätt elle a été construite, il a été construit till andra språk