Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta elle lui tient compagnie från franska till svenska

Översätt elle lui tient compagnie till andra språk