Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta elle n'y pense pas från svenska till franska

Översätt elle n\'y pense pas till andra språk