Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta elle vient, il vient från svenska till franska

Översätt elle vient, il vient till andra språk