Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta eller hur, inte sant från svenska till franska

Översätt eller hur, inte sant till andra språk