Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta emploi, travail från franska till svenska

ydit
quisom

Översätt emploi, travail till andra språk