Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta emporter une victoire från franska till svenska

Översätt emporter une victoire till andra språk