Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta en allumant une cigarette från franska till svenska

Översätt en allumant une cigarette till andra språk